Historie

house Varemerket Logoen til Andreas Jennow A/S, en gammel handelsskute som seiler av gårde for å finne nye markeder, nye utfordringer og opplevelser i en ukjent verden, er virkelig symbolsk for en bedrift som har opprettholdt sine fine gamle handelstradisjonene.

Ingen som kjenner dagens Andreas Jennow A/S er i tvil om at disse gamle tradisjonene fremdeles eksisterer, men hvem var så Andreas Jennow og hvordan begynte det alt sammen?

Andreas Jennow var ingen vanlig ung mann. Da han var ferdig med utdannelsen sin hjemme i Horsens, ville han se verden. Dette ønsket førte ham til Hamburg, London, Russland, Baltikum og deretter Østen.

Siden 1870-årene hadde det vært handelsforbindelser med Russland. Fra århundreskiftet og frem til 1. verdenskrig ble disse forbindelsene hele tiden styrket. København utviklet seg til å bli et handelssenter og en transitthavn for varer til og fra Russland og Baltikum. Krigsutbruddet betydde at handelsruten vestover ble blokkert, men andre ruter oppstod. Import- og eksporthandelen ble opprettholdt gjennom Kvitsjøen via havnebyene Arkhangelsk og Murmansk . Følgelig klarte man å holde forbindelsene vestover åpne. Det ble etablert kontor i St. Petersburg, Arkhangelsk og Murmansk.

Jennow og Maage, en annen foretaksom ung danske, var med på denne utviklingen. I 1916 startet de et russisk handelskompani som het Jennow, Maage & Co., med kontor og lager i disse byene. Imidlertid ble kontoret i St. Petersburg stengt som følge av den russiske revolusjon. I de andre to byene fantes det fremdeles et britisk ekspedisjonskorps. Henimot slutten av 1920 ble imidlertid dette korpset trukket ut, og Jennow dro sammen med det. Maage ble i Arkhangelsk mens Jennow slo seg ned i Riga.

I denne perioden utviklet den latviske hovedstaden seg til å bli et stadig viktigere handelssenter fordi byen var sentral for den nordlige forbindelsen til Russland. Fra Riga var det mulig å vende tilbake til St. Petersburg hvis den politiske situasjonen skulle endre seg. Det skjedde ikke og da den globale krisen i 1930-årene slo til, måtte også kontoret i Riga stenge.

Andreas Jennow dro tilbake til København. I 1918 hadde han allerede skaffet seg handelslisens som kjøpmann. Starten var temmelig beskjeden. Han måtte starte helt på nytt, og det under vanskelige forhold. Til tross for alle vanskelighetene klarte han å etablere sin posisjon i det danske markedet og samtidig skaffe seg en rekke agenturer. Noen av disse er for øvrig fremdels nære forretningspartnere.

Da Tyskland okkuperte Danmark under den andre verdenskrig, oppstod det nye problemer. Importen stanset opp, og blant annet måtte man begynne å produsere kiselgur på Jylland.

Da den andre verdenskrig tok slutt og restriksjonene forsvant, tok bedriften del i den økonomiske oppturen som fulgte., Dette betydde i sin tur at Danmark gikk over fra å være et jordbruksland til å bli et industriland.

Andreas Jennow fulgte utviklingen, bygde opp sin egen organisasjon, og i 1949 kjøpte han en vakker bygning i Strandgade i Christianshavn, der bedriften holdt til frem til 1988. I 1953 ble Andreas Jennows son, Haagen, tatt opp som partner, og i 1956 ble bedriften gjort om til et aksjeselskap.

Andreas Jennow signature

Midt på 1930-tallet hadde det blitt opprettet kontakt med Det fjerne østen, og takket være den sterke organisasjonen sin kunne Andreas Jennow A/S nå forsterke disse forbindelsene. Kineserne, for eksempel, ønsket å etablere forretningsforbindelser med Vest-Europa, og i 1954-55 ble de første handelsmessene arrangert i Kanton, som på den tiden var den eneste byen utlendinger hadde adgang til. Tømmer, olje, lakris, mentol, gummiharpiks???, terpentin og andre tradisjonelle kinesiske varer ble nå supplert med kjemikalier produsert av den voksende industrien i Kina. Denne utviklingen var typisk for det meste av det som foregikk i Det fjerne østen, og Andreas Jennow A/S utvidet sine forretningsforbindelser i regionen slik at selskapet i dag representerer produsenter fra. for eksempel Kina, Korea, Indonesia og India. Samtidig ble forbindelsene med de andre skandinaviske landene styrket ytterligere på grunn av den økende handelen med kjemikalier og råvarer til maling-, lakk og trykkfargeindustrien samt matvareindustrien. Derfor er det i dag flest forretningsforbindelser med land i Norden og Baltikum (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen).

Andreas Jennow A/S representerer en rekke bedrifter fra hele verden og har forbindelser med Sør-Amerika, Nord-Amerika, India, Kina og naturligvis mange land i Europa. Andreas Jennow A/S er derfor en av de få uavhengige nordiske distributørene som opererer i Norden og Baltikum.

Bedriften has naturligvis gjennomgått mange forandringer siden den startet opp i 1916. Forholdene endrer seg fremdeles. Mange av de opprinnelige produktene er forsvunnet mens nye produkter har kommet til som følge av fremveksten av ny industri. Dessuten har de endrede markedsforholdene ført til nye utfordringer for bedriften.

Det åpne markedet i Europa har påvirket rollene som henholdsvis agent og distributør. Markedet har vært dominert av en rekke fusjoner og oppkjøp, og mange større produsenter har etablert egne kontorer over hele Europa.

Andreas Jennow A/S er derfor en av de få uavhengige danske selskapene som fremdeles er aktive i Skandinavia og resten av verden. Dette skyldes den spesialiseringen som selskapet har satset på i de siste årene. Selskapet kan i dag levere per spesifikasjon, et resultat av tette forbindelser mellom bedriften og dens leverandører. Dessuten har selskapet et betydelig lager av varer, særlig av ikke-europeiske varer, for å sikre kort leveringstid til kundene. Dette har ført til en utvikling der selskapet prøver å øke salget for sine europeiske leverandører i Øst-Europa og samtidig øke satsingen i Det fjerne østen.

Det er særlig handelen med landene i Øst-Asia som har utviklet seg i gunstig retning, og selskapet forventer ytterligere fremgang i tiden som kommer. De politiske forandringene i Baltikum og Øst-Europa vil også resultere i nye markeder, og dette er en utvikling som selskapet akter å delta i.

Andreas Jennow A/S håper derfor å utvide forretningsforbindelsene sine i disse områdene, et håp som er basert på at disse markedene skal åpne seg. Dette vil bety enda større fordeler for Andreas Jennow A/S på grunn av selskapets lange erfaring med markeder som det vanligvis er vanskelig å komme inn på.

Selv om tiden går, er det noe som består. Servicenivået og den inngående markedskunnskapen som Andreas Jennow A/S alltid har hatt, har ikke endret seg. Denne ekspertisen går helt tilbake til tiden da selskapet ble grunnlagt, og Andreas Jennow A/S akter å beholde den i årene fremover.

I år 2000 ble Andreas Jennow A/S solgt fra familien til bedriftens ledelse . Siden da har selskapet vokst og opprettet datterselskaper, kontorer og lageranlegg i Sverige, Finland og Estland. Antall selgere har økt betraktelig, og mål og strategi for fremtiden inkluderer kontinuerlig, sterk og sunn vekst.

MINNER FRA GAMLE DAGER

Andreas Jennow old passport