DISTRIBUSJON AV KJEMISKE PRODUKTER I NORDEN OG BALTIKUM MED ET PERSONLIG ANSTRØK

Andreas Jennow fokuserer på markedsføring, salg og distribusjon av spesialkjemikalier og råvarer

Vi har virksomhet i hele Norden og Baltikum, dvs. Danmark, Sverige, Finland, Norge, Island, Estland, Latvia og Litauen.

Vi leverer tjenester innen teknisk servise, logistikk samt helse, miljø og sikkerhet til kundene våre. Typiske kundeområder er for eksempel produsenter av maling og lakk, trykkfarger, byggkjemiprodukter, lim, vaskemidler, kosmetikk samt plast- og gummiprodukter.

Andreas Jennow er bindeleddet mellom de lokale kundene og velkjente produsenter av harpikser, additiver, pigmenter, mineraler, oljer osv. fra hele verden.

Service er vårt motto!

OMRÅDET VÅRT

Andreas Jennow territory