Miljø

Som distributør av kjemikalier tar vi produktansvaret vårt på alvor. Ved lagring, håndtering og transport av kjemikalier tenker vi på helse, miljø og sikkerhet.

Vi påser at produktene våre er sikre å håndtere, frakte og bruke, og vi er sertifisert i henhold til ISO 9001.

Andreas Jennow er også medlem av FECC, den internasjonale organisasjonen av kjemikaliedistributører. instruksjonene fra FECC fungerer som retningslinjer i arbeidet vårt med å etterkomme kravene til reach – eus nye kjemikaliedirektiv.

Medarbeiderne våre hjelper leverandørene våre med forhåndsregistreringer og komplette registreringer.

Målet vårt er kontinuerlig å forbedre rutinene våre og arbeide aktivt for å sikre at selskapet vårt ikke skader liv, eiendom eller miljø. Vi følger med på og måler hvordan vi lykkes med dette målet. Vi svarer gjerne på spørsmål om selskapet vårt.

Link til Miljøstyrelsen

KONTAKTINFORMASJON

Ester Hougaard Sørensen
E-post: ester@jennow.dk
Telefon: +45 45 99 95 33

Ann Reifling
E-post: ann@jennow.dk
Telefon: +45 45 99 95 24