Historia

house Andreas Jennow A/S:n tavaramerkki, purjelaiva, jolla vanha kauppias purjehtii etsimään uusia markkinoita ja haasteita sekä seikkailuita tutkimattomassa maailmassa, symbolisoi hyvin yritystä, joka on säilyttänyt hienot, vanhat kauppiasperinteensä.

Jokainen joka tuntee nykyisen Andreas Jennowin tietää, että näitä vanhoja perinteitä noudatetaan edelleen. Mutta kuka oli Andreas Jennow ja kuinka kaikki oikein alkoi?

Andreas Jennow ei ollut ihan tavallinen nuorimies. Käytyään koulunsa kotikaupungissaan Horsensissa hän halusi nähdä maailmaa. Niinpä hän matkustelikin Hampurissa, Lontoossa, Venäjällä, Baltian alueella ja idässä.

Venäjän kanssa oli tehty kauppaa 1870-luvulta lähtien. Kaupankäynti vahvistui 1900-luvun vaihteesta ensimmäisen maailmansodan alkuun. Kööpenhaminasta piti tulla kaupankäynnin keskus ja venälaisten ja baltialaisten tavaroiden kauttakulkusatama. Sodan syttyessä tämä reitti länteen katkesi. Uusi reitti löydettiin Vienanmeren kautta. Tuonti- ja vientikauppaa ylläpidettiin erityisesti Ankangelin ja Murmanskin satamien kautta. Tämän vuoksi yhteydet Venäjältä länteen pysyivät avoinna. Yrityksiä perustettiin Pietariin, Arkangeliin ja Murmanskiin.

Jennow sekä Maage, toinen nuori ja yritteliäs tanskalainen olivat mukana tässä kehityksessä. He perustivat vuonna 1916 venäläisen kauppayhtiön Jennow, Maage & Co. Yhtiöllä oli toimistot ja varastot Pietarissa, Arkangelissa ja Murmanskissa. Venäjän vallankumouksen seurauksena jouduttin Pietarin toimisto sulkemaan. Arkangelissa ja Murmanskissa brittiläiset joukot pitivät kaupunkeja hallussaan. 1920 lopussa nämä joukot joutuivat lähtemään pois kaupungeista ja Jennow heidän mukanaan. Maage jäi Arkangeliin ja Jennow asettautui Riikaan.

Näihin aikoihin Latvian pääkaupungin merkitys kauppapaikkana kasvoi merkittävästi. Riika oli sijainniltaan avainasemassa pohjoisen Venäjän suhteiden ylläpitämisessä. Riikasta oli myös mahdollista palata Pietariin, mikäli poliittinen tilanne muuttuisi. Näin ei kuitenkaan käynyt ja 1930-luvun maailmanlaajuinen kriisi pakotti sulkemaan myös Riikan toimiston.

Andreas Jennow palasi Kööpenhaminaan. Hän oli jo vuonna 1918 hankkinut toimiluvan kauppiaana toimimista varten. Uusi alku Kööpenhaminassa oli vaatimaton, hänen oli aloitettava kaikki alusta ja vieläpä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Vaikeuksista huolimatta hän onnistui vakiinnuttamaan asemansa Tanskan markkinoilla ja hankkimaan edustuksia, joista osa on edelleen yrityksen läheisiä yhteistyökumppaneita. Uusia vaikeuksia ilmeni Saksan miehitettyä Tanskan toisen maailmansodan aikana. Tuonti keskeytyi ja esimerkiksi Kieselguhrin tuotanto Jyllannissa piti lopettaa.

Toisen maailmansodan loputtua rajoitukset poistettiin ja yritys pääsi osalliseksi talouden kasvusta. Samalla Tanska muuttui maatalousvaltiosta teollisuusvaltioksi. Andreas Jennow hyötyi talouskasvusta ja laajensi yritystään. Vuonna 1941 hän hankki vaikuttavan rakennuksen Strangadesta, Christianshavnista. Yritys toimi tässä rakennuksessa vuoteen 1988. Vuonna 1953 Andreas Jennowin poika Haagen hyväksyttiin yrityksen osakkaaksi ja vuonna 1956 yritys muutettiin osakeyhtiöksi.

Andreas Jennow signature

1930-luvun puoliväliin mennessä Andreas Jennow oli luonut vahvat yhteydet Kaukoitään. Kiinalaiset halusivat luoda kauppasuhteita Länsi-Eurooppaan ja ensimmäiset kansainväliset messut järjestettiin Kiinan Kantonissa 1954-1955. Kanton oli tuohon aikaan ainoa ulkomaalaisille avoin kaupunki. Puun, öljyn, lakritsin, mentolin, kolofonin, tärpätin ja muiden perinteisten kiinalaisten tavaroiden lisäksi tarjolla oli nyt Kiinan kasvavan teollisuuden tuottamia kemikaaleja. Näin kävi myös muissa Kaukoidän maissa ja Andreas Jennow laajensi kauppasuhteitaan koko alueelle. Nykyisin yritys edustaa useita kemikaalien valmistajia Kiinasta, Koreasta, Indonesiasta ja Intiasta. 1950-luvun puolivälissä kemikaalien ja raaka-aineiden välityskauppa laajeni koko Skandinavian maali-, painoväri- ja elintarviketeollisuuteen. Nykyisin yritys toimii Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

Andreas Jennow A/S edustaa monia yrityksiä eri puolilta maailmaa. Yrityksellä on yhteyksiä niin Etelä-Amerikkaan, Pohjois-Amerikkaan, Intiaan, Kiinaan kuin useisiin Euroopan maihinkin. Andreas Jennow A/S on yksi harvoista itsenäisistä Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti toimivista jälleenmyyjistä.

Yrityksessä on luonnollisesti tapahtunut monia muutoksia sen perustamisen jälkeen. Markkinat muuttuvat koko ajan ja monet alkuperäiset tuotteet on korvattu uusilla. Alan yritykset ovat yhdistyneet ja uusia kemianalanyrityksiä on perustettu. Näistä muutoksista on syntynyt uusia haasteita Andreas Jennow A/S:lle.

Euroopan uudet, avoimet sisämarkkinat ovat vaikuttaneet jakelu- ja agenttiyritysten toimintaan. Markkinoilla on tapahtunut suuria kemikaaliyritysten fuusioita ja yritysostoja ja monet merkittävät kemikaalialan toimijat ovat perustaneet omia toimipisteitään eri puolille Eurooppaa.

Andreas Jennow A/S on yksi harvoista itsenäisistä tanskalaisista yrityksistä, jotka toimivat edelleen aktiivisesti Skandinaviassa ja maailmalla. Yritys on viime vuosina erikoistunut kemikaaleihin ja raaka-aineisiin. Läheinen yhteistyö tavarantoimittajien kanssa varmistaa spesifikaatioiden mukaiset toimitukset. Andreas Jennow A/S:n isot tavaravarastot, erityisesti Euroopan ulkopuolelta tuleville tuotteille, varmistavat nopeat toimitukset asiakkaille. Yritys pyrkii laajentamaan kemikaalien ja raaka-aineiden myyntiä Itä-Eurooppaan. Lisäksi uusien yhteistyökumppaneiden määrää Kaukoidässä tullaan lisäämään. Kaupankäynti Kaukoidän maiden kanssa on kehittynyt suotuisasti ja yritys odottaakin, että kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Poliittiset muutokset Baltian alueella ja Itä-Euroopassa avaavat uusia markkinoita Andreas Jennow A/S:lle. Yrityksen pyrkimyksenä on laajentaa liiketoimintaansa näille perinteisesti vaikeasti lähestyttäville markkinoille, joista yritykselle on kertynyt kokemusta yrityksen perustamisesta lähtien.

Vaikka aikaa kuluu, jotkin asiat säilyvät ennallaan. Andreas Jennow A/S:n korkealaatuinen asiakaspalvelu ja syvällinen markkinatietous ovat säilyneet ennallaan. Tätä ammattitaitoa on kehitetty yrityksen perustamisesta lähtien ja Andreas Jennow A/S on sitoutunut ylläpitämään tätä ammattitaitoa myös tulevaisuudessa. Vuonna 2000 Andreas Jennow A/S:n perikunta myi yrityksen sen silloiselle johdolle. Siitä asti yritys on tasaisesti kasvanut ja laajentunut. Tytäryhtiöitä, toimistoja ja varastoja on perustettu Ruotsiin, Suomeen ja Viroon. Myyntihenkilökunta on lisääntynyt huomattavasti ja tavoitteena on jatkaa vahvaa ja tervettä kasvua ja laajentumista.

muistoja entisajoilta

Andreas Jennow old passport