Historia

house Andreas Jennow A/S varumärke visar ett gammalt handelsfartyg som seglar iväg på jakt efter nya marknader, nya utmaningar och äventyr i en outforskad värld, och är verkligen symbolisk för ett företag som har behållit sina fina, gamla handelstraditioner.

Ingen som känner till det moderna Andreas Jennow A/S kan tvivla på att dessa gamla traditioner fortfarande gäller, men vem var egentligen Andreas Jennow och hur började det?

Andreas Jennow var ingen vanlig ung man. Efter att ha slutfört sin utbildning i sin hemstad, Horsens, ville han uppleva världen. Han reste till Hamburg, London, Ryssland, Baltikum och sedan till Fjärran Östern.

Sedan 1870-talet har det funnits handelsförbindelser med Ryssland. Från sekelskiftet fram till första världskriget stärktes dessa förbindelser. Köpenhamn utvecklades till ett handelscentrum och en transithamn för ryska och baltiska varor som lämnade Baltikum, såväl som för handel i motsatt riktning. Krigets utbrott innebar att vägen till västvärlden blockerades, men andra vägar upptäcktes. Import- och exporthandeln fortsatte genom Vita havet via hamnarna i Archangel och Murmansk. Därför kunde förbindelserna med västvärlden hållas öppna. Kontor etablerades i St. Petersburg, Archangel och Murmansk.

Jennow och Maage, en annan företagsam ung dansk, blev en del av denna utveckling. År 1916 grundade de ett ryskt handelsföretag vid namn Jennow, Maage & Co. med kontor och lagerlokaler i dessa städer. Kontoret i St. Petersburg stängdes dock som följd av den ryska revolutionen, medan en brittisk expeditionsstyrka fortfarande fanns närvarande i de andra två städerna. Mot slutet av 1920 drogs dock denna styrka tillbaka och Jennow följde med. Maage stannade i Archangel medan Jennow bosatte sig i Riga.

Under denna period växte den lettländska huvudstaden till ett handelscentrum av allt större vikt, eftersom det var en nyckelpunkt i de norra förbindelserna med Ryssland. Från Riga var det möjligt att återvända till St. Petersburg om den politiska situationen skulle förändras. Det gjorde den dock inte och som en följd av den världsomfattande krisen på 1930-talet fick kontoret i Riga också stängas.

Andreas Jennow återvände till Köpenhamn. År 1918 hade han redan tagit ut handelslicens som köpman. Han fick en blygsam start. Han var tvungen att börja om från början igen och under svåra förhållanden. Trots svårigheterna lyckades han dock att etablera sin position på den danska marknaden och samtidigt förvärva en kedja av agenturer, varav några än i dag är nära affärspartner.

När Tyskland ockuperade Danmark under andra världskriget uppstod nya svårigheter. Importerna stannade upp och produktionen av kiselgur i Jutland fick lov att avbrytas.

När andra världskriget var slut och restriktionerna lyftes så hade företaget del i efterföljande ekonomiska högkonjunktur, vilken innebar att Danmark gick över från att vara ett jordbruksland till ett industriland.

Andreas Jennow följde trenden och byggde upp sin organisation, och 1949 förvärvade han en elegant byggnad på Strandgade i Christianshavn, där företaget hade sina kontor fram till 1988. År 1953 blev Andreas Jennows son, Haagen, aktiv partner i företaget, som 1956 konverterades till ett aktiebolag.

Andreas Jennow signature

Kontakter med Fjärran Östern hade etablerats i mitten av 1930-talet och med sin starka organisation kunde Andreas Jennow A/S nu utöka dessa långvariga förbindelser. Kineserna, till exempel, ville etablera affärsförbindelser med Västeuropa och 1954-55 hölls de första branschmässorna i Kanton, på den tiden den enda staden som var öppen för utlänningar. Trä, olja, lakrits, mentol, gummiharts, terpentin och andra traditionella kinesiska varor kompletterades nu av kemikalier producerade av den växande kinesiska industrin. Denna utveckling var typisk för större delen av Fjärran östern och Andreas Jennow A/S började utöka sina affärsrelationer med hela regionen så att företaget numera representerar producenter i till exempel Kina, Korea, Indonesien och Indien. Samtidigt förbättrades förbindelserna med de andra skandinaviska länderna genom den ökande handeln med kemikalier och råmaterial för färg-, lack- och tryckfärgsindustrierna såväl som för livsmedelsnäringen. De flesta affärsrelationer har därför i dag en nordisk och baltisk bas (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen).

Andreas Jennow A/S representerar en mångfald av företag över hela världen, med länkar till Sydamerika, Nordamerika, Indien, Kina och självklart ett flertal av de europeiska länderna. Andreas Jennow A/S är därför en av få oberoende nordiska distributörer som är aktiv på en nordisk och baltisk bas.

Naturligtvis har företaget genomgått många förändringar sedan dess grundande år 1916 och förhållandena förändras fortfarande. Många av de ursprungliga produkterna har försvunnit samtidigt som nya produkter har tillkommit som följd av att nya industrier växt fram. Dessutom har förändrade marknadsvillkor lett till nya utmaningar för företaget.

Den öppna marknaden inom Europa har påverkat agentens och distributörens roll. Marknaden har kännetecknats av ett flertal sammanslagningar och förvärv, och flera stora producenter har etablerat sina egna kontor runtom Europa.

Andreas Jennow A/S är därför ett av få oberoende danska företag som fortfarande är aktivt på en skandinavisk och global bas. Detta beror på specialiseringen som företaget har antagit de senaste åren. Företaget kan i dag leverera efter specifikationer, ett resultat av nära förbindelser mellan företaget och dess leverantörer. Dessutom lagerför företaget ett avsevärt varulager, särskilt från utom Europa, för att säkra snabba leveranser till kunderna. Detta har lett till en utveckling där företaget försöker att öka försäljningen för sina europeiska leverantörer i Östeuropa och ansträngningarna i Fjärran Östern.

Framför allt handeln i Fjärran östern har gått i positiv riktning och företaget förväntar sig ytterligare framsteg framöver. Politiska förändringar i Baltikum och Östeuropa kommer också att öppna upp nya marknader, en utveckling som företaget har för avsikt att medverka i.

Andreas Jennow A/S hoppas därför utöka sina affärsförbindelser i dessa regioner, ett hopp som baseras på att dessa marknader öppnas upp; detta skulle innebära en ännu större fördel för Andreas Jennow A/S tack vare företagets långa erfarenhet av marknader som normalt är svåra att komma in på.

Tiden går, men vissa saker består. Andreas Jennow A/S höga servicekvalitet till kunder och ingående marknadskunskap är oförändrade. Denna expertis går tillbaka till företagets grundande och Andreas Jennow A/S är engagerade i upprätthålla den i framtiden.

År 2000 såldes Andreas Jennow till företagets ledning i en så kallad management buyot. Sedan dess har företaget vuxit med dotterbolag, kontor och lagerlokaler i Sverige, Finland och Tallinn. Säljstyrkan har ökat avsevärt och målsättningarna och strategierna för framtiden inkluderar en kontinuerlig stark och hälsosam tillväxt.

Minnen från förr

Andreas Jennow old passport