KEMIDISTRIBUTION I DE NORDISKA OCH BALTISKA LÄNDERNA MED EN PERSONLIG PRÄGEL

Andreas Jennow fokuserar på marknadsföring, försäljning och distribution av specialkemikalier och råvaror.

Vi är aktiva i de nordiska och baltiska länderna: Danmark, Sverige, Finland, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Vi tillhandahåller tjänster inom teknisk service, logistik, hälsa och miljö och säkerhet för våra kunder. Typiska kundområden är till exempel producenter av färger och lacker, tryckfärger, byggkemiprodukter, lim, rengöringsmedel, kosmetika, samt plast- och gummiprodukter.

Andreas Jennow är länken mellan de lokala kunderna och välkända producenter av bindemedel, additiver, pigment, mineraler, oljor etc. från hela världen.

Service är vårt honnörsord!

VÅRT OMRÅDE

Andreas Jennow territory