Miljö

Som kemisk distributör tar vi vårt produktansvar på största allvar. Under förvaring, hantering och transport av kemikalier har vi alltid miljön och hälsan i åtanke.

Vi ser till att våra produkter är säkra att hantera, frakta och använda, och vi är certifierade enligt ISO 9001.

Andreas Jennow är också medlem av den internationella organisationen FECC. FECC:s instruktioner fungerar som riktlinjer i vårt arbeta att uppfylla kraven i reach – EU:s nya kemikalielagstiftning .

Vår personal stödjer våra leverantörer med förregistreringar och kompletta produktregistreringar.

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra våra rutiner och arbeta proaktivt för att säkerställa att vårt företag inte skadar människor, miljö eller egendom. Vi följer upp och mäter hur vi lyckas med denna målsättning. Vi svarar gärna på frågor om vårt företag.

Lönk till Miljøstyrelsen

KONTAKTINFORMATION

Ester Hougaard Sørensen
E-post: ester@jennow.dk
Telefon: +45 45 99 95 33

Ann Reifling
E-post: ann@jennow.dk
Telefon: +45 45 99 95 24